Gå til innholdet
Meny

Eierstyret og SU

Driften av Båstadmyra barnehage gjøres ved utvelgelse av et eierstyret og et samarbeidsutvalg (SU).

Eierstyret i Båstadmyra består av 4 representanter og en vararepresentant (SU-leder). Barnehagens årsmøte, som avholdes årlig i mars, velger styremedlemmer. Eierstyret er ansvarlig for økonomisk og administrativ drift.

Årsmøte har også som oppgave å godkjenne barnehagens årsmelding, regnskap og eventuelle vedtektsendringer.

Eierstyret består av:

Hans Petter Reed Skagen (styreleder)
Espen Erland
Martin Tverfjell
Karoline Kraft

Samarbeidsutvalget (SU) er et selvstendig organ med representanter fra foreldre- og personalgruppen. SU velges av foreldrerådet (alle foreldrene i barnehagen) på høstens foreldremøte. Hovedoppgaven er å være et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ mellom foreldrene og barnehagen. I Båstadmyra barnehage har SU i tillegg ansvar for å godkjenne barnehagens årsplan, samt organisere dugnad og sommeravslutning.

For barnehageåret 2018/2019 består SU av følgende medlemmer:

Elisabeth Sognnæs (Tommeliten)
Hans Svedbergh (Rødhette)
Viktoria Emilie Lie (Askeladden)
Pia Jordan (Veslefrikk)
Idun Karstad, ansattes representant
Anne-Lill Mørk, ansattes representant

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as