Gå til innholdet
Meny

Sykdom (info og skjema)

Det er barnets almenntilstand som skal bestemme om barnet skal være i barnehagen eller ikke. Vi følger reglene fra folkehelseinstituttet.

Når må barnet være hjemme?

Dersom barnet skal ha medisiner i barnehagen må følgende skjema fylles ut

/share/mime/48/msword.png Legemiddeloversikt
(legemiddeloversikt-2-.docx, 15kB)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as