Meny

Eierstyret og SU

Driften av Båstadmyra barnehage gjøres ved utvelgelse av et eierstyre og et samarbeidsutvalg (SU).

Eierstyret i Båstadmyra består av 4 representanter og en vararepresentant. Barnehagens årsmøte, som avholdes årlig i mars, velger styremedlemmer. Eierstyret er ansvarlig for økonomisk og administrativ drift.

Årsmøte har også som oppgave å godkjenne barnehagens årsmelding, regnskap og eventuelle vedtektsendringer.

Eierstyret består av:

Martin Tverfjell (styreleder)
Line Sandnes
Daniel Carey
Nina Buer Solberg

Lars-Erik Libekk (Vara)

De kan kontaktes på: eierstyret@bastadmyra.no

Samarbeidsutvalget (SU) er et selvstendig organ med representanter fra foreldre- og personalgruppen. SU velges av foreldrerådet (alle foreldrene i barnehagen) på høstens foreldremøte. Hovedoppgaven er å være et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ mellom foreldrene og barnehagen. I Båstadmyra barnehage har SU i tillegg ansvar for å godkjenne barnehagens årsplan og organisere dugnad.

For barnehageåret 2022/2023 består SU av følgende medlemmer:

Craig Aaen-Stockdale (Rødhette)
Frøydis M. Viberg Walmann (Tommeliten)
Kristine Seim Horni (Askeladden)
Mari Evensen (Veslefrikk)
Mairit Moosus, ansattes representant
Anne-Lill Mørk, ansattes representant

Su kan kontaktes på: su@bastadmyra.no

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as