Meny

Eierstyret og SU

Driften av Båstadmyra barnehage gjøres ved utvelgelse av et eierstyre og et samarbeidsutvalg (SU).

Eierstyret i Båstadmyra består av 4 representanter og en vararepresentant. Barnehagens årsmøte, som avholdes årlig i mars, velger styremedlemmer. Eierstyret er ansvarlig for økonomisk og administrativ drift.

Årsmøte har også som oppgave å godkjenne barnehagens årsmelding, regnskap og eventuelle vedtektsendringer.

Eierstyret består av:

Andreas Flotiin (styreleder)
Nina Buer Solberg
Bjarne Fossum
Maria G. Fagerhøi

Martin Løland (Vara)

De kan kontaktes på: eierstyret@bastadmyra.no

Samarbeidsutvalget (SU) er et selvstendig organ med representanter fra foreldre- og personalgruppen. SU velges av foreldrerådet (alle foreldrene i barnehagen) på høstens foreldremøte. Hovedoppgaven er å være et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ mellom foreldrene og barnehagen. I Båstadmyra barnehage har SU i tillegg ansvar for å godkjenne barnehagens årsplan og organisere dugnad.

For barnehageåret 2022/2023 består SU av følgende medlemmer:

Craig Aaen-Stockdale (Rødhette)
Frøydis M. Viberg Walmann (Tommeliten)
Kristine Seim Horni (Askeladden)
Mari Evensen (Veslefrikk)
Mairit Moosus, ansattes representant
Anne-Lill Mørk, ansattes representant

Su kan kontaktes på: su@bastadmyra.no

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 949 84 945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as