Meny

Søke barnehageplass

Barnehagen følger samordnet opptak i Asker kommune.

Søknadsskjema finner du på Asker kommunes hjemmesider: Søk her.

Søknadsfrist hovedopptak er 1. mars.

Asker kommune har løpende opptak gjennom året og vi tar inn barn fortløpende ved ledige plasser.

Les mer om opptakskriterier i våre vedtekter.

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as