Gå til innholdet
Meny

Sykdom (info og skjema)

Det er barnets almenntilstand som skal bestemme om barnet skal være i barnehagen eller ikke. Vi følger reglene fra folkehelseinstituttet.

Når må barnet være hjemme?

 

Håndtering av legemidler i barnehagen

 Å gi barn legemidler, er foreldrenes ansvar og som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden. Det kan finnes unntak fra denne regelen og dersom barnet likevel trenger medisinering i barnehagen skal følgende skjema fylles ut og leveres sammen med barnets medisiner. Hvis dette ikke er på plass, kan ikke barnehagen gi ut medisiner.

/share/mime/48/msword.png Legemiddeloversikt
(legemiddeloversikt.docx, 19kB)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as