Meny

Sykdom (info og skjema)

Det er barnets almenntilstand som skal bestemme om barnet skal være i barnehagen eller ikke. Vi følger reglene fra folkehelseinstituttet.

Når må barnet være hjemme?

Folkehelseinstituttet har i forbindelse med Covid 19 satt ytterligere rammer for Når barnet ikke kan komme i barnehagen.

Håndtering av legemidler i barnehagen

 Å gi barn legemidler, er foreldrenes ansvar og som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden. Det kan finnes unntak fra denne regelen og dersom barnet likevel trenger medisinering i barnehagen skal følgende skjema fylles ut og leveres sammen med barnets medisiner. Hvis dette ikke er på plass, kan ikke barnehagen gi ut medisiner.

/share/mime/48/msword.png Legemiddeloversikt
(legemiddeloversikt.docx, 19kB)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as