Meny

Progresjonsplan og Plan for lek og sosial kompetanse

I tillegg til årsplan har barnehagen en progresjonsplan for alle rammeplanens fagområder. Progresjonsplanen viser hvordan barnehagen jobber med de ulike fagområdene i forhold til de ulike aldersgruppene.

/share/mime/48/pdf.png Progresjonsplan
(progresjonsplan-2021-2025.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Plan for lek og sosial kompetanse
(plan-for-lek-og-sosial-kompetanse.pdf, 460kB)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as