Meny

Generell info

Båstadmyra barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, som åpnet i 1995. Barnehagen har fire avdelinger med tilsammen 66 barn i alderen 1-6 år, og en kompetent personalgruppe bestående av kvinner og menn.

Barnehagen har store, flotte uteområder og egen grillhytte med inngjerdet skog. Ny utelekeplass til storbarnsavdelingene var ferdig sommeren 2017.

Alle 4- og 5-åringene deltar i barnehagens utegruppe. Utegruppene har ekstra fokus på turer og aktiviteter i naturen og barnehagens nærmiljø. 4- og 5-åringene deltar på skiskole i regi av Skiforeningen.

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as