Gå til innholdet
Meny

MyKid

Båstadmyra barnehage bruker MyKid, som er en elektronisk informasjonskanal. God informasjonsflyt mellom hjem og barnehage er viktig både for barn og foreldrene og for barnehagens virksomhet. På denne måten sikrer vi at alle foreldre får den informasjon de trenger enten på mail, sms eller via MyKid. Bilder og dagsreferater gir foreldrene et unikt innblikk i barnehagehverdagen, og gir et godt grunnlag for samtaler med eget barn om opplevelser i barnehagen.

Link til MyKid

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as