Meny

MyKid

Båstadmyra barnehage bruker MyKid, som er en elektronisk informasjonskanal. God informasjonsflyt mellom hjem og barnehage er viktig både for barn og foreldrene og for barnehagens virksomhet. På denne måten sikrer vi at alle foreldre får den informasjon de trenger enten på mail, sms eller via MyKid. Bilder og dagsreferater gir foreldrene et unikt innblikk i barnehagehverdagen, og gir et godt grunnlag for samtaler med eget barn om opplevelser i barnehagen.

MyKid

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Kasia Majkowska
styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen
annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 949 84 945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as