Gå til innholdet
Meny

Årsplan

Årsplan er informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere og et viktig arbeidsverktøy for personalet. Den bygger på Rammeplan for barnehager og må ses i sammenheng med denne. Ved utarbeidelse av årsplan tar vi også hensyn til personalets kunnskap og erfaring og resultatene fra foreldreundersøkelsen. Årsplan beskriver barnehagens pedagogiske grunnsyn, mål, metoder og tiltak.

/share/mime/48/pdf.png Årsplan
(arsplan-19-20.pdf, 1MB)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as