Meny

Årsplan

Årsplan er informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere og et viktig arbeidsverktøy for personalet. Den bygger på Rammeplan for barnehager og må ses i sammenheng med denne. Ved utarbeidelse av årsplan tar vi også hensyn til personalets kunnskap og erfaring og resultatene fra foreldreundersøkelsen. Årsplan beskriver barnehagens pedagogiske grunnsyn, mål, metoder og tiltak.

/share/mime/48/pdf.png Årsplan
(arsplan-for-bastadmyra-barnehage.pdf, 2MB)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as