Meny

Yngst i barnehagen

Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i barnets liv. Det første året i barnehagen er læringskurven bratt. Ettåringen skal lære seg å høre til både hjemme og i barnehagen, samt fungere i en gruppe, og ikke minst lære å være borte fra sine foreldre flere timer om dagen. Vi er opptatt av den gode starten, tilknytning og tilvenning. Se mer i eget skriv om tilvenning, ligger nederst på denne siden.

I Båstadmyra har vi varme voksne som er lydhøre og sensitive i møte med barna. De tilbyr fang å sitte i, enten barnet trenger trøst, vil bli lest for eller bare trenger en liten pause i leken. Det handler om at den voksne må være god på å fange barnas uttrykk og signaler, og gi tilpassede svar på disse. Hvert barn trenger omsorg og stimulering tilpasset sitt behov. Det er barnets behov som skal styre, ikke barnehagens rutiner. 

Vi har sangsamlinger, formingsaktiviteter, små turer og finner på mye annet gøy. Vi leker med biler, dukker, klosser, sykler og husker. Vi leker med snø, is og vann, sand og ris. Men det viktigste er hele tiden gode relasjoner mellom barn og voksne for å skape trygghet. 

De yngste barna skal først og fremst bli trygge i barnehagen. Et utrygt barn har ikke noe utbytte av å gå i barnehagen, uansett hvor mange  spennende aktiviteter det er lagt opp til.


Foreldrebrosjyre, Asker kommune

/share/mime/48/default.png Tilvenning
(, 0B)

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Kasia Majkowska
styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen
annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 949 84 945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as