Meny

Vår visjon:

"Lekende barn blant lekne voksne"

Visjonen forteller hva som er viktig for oss i hverdagen. Vi har tilstedeværende, lekne og støttende voksne, som har stor betydning for barnas lek.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om evnen til å mestre samspill med andre – å lykkes i det å være sammen. Ingen ting er viktigere enn å ha en venn og gode relasjoner i livet!

Språklig kompetanse

Kommunikasjon- og språkkompetanse er avgjørende både for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtiden.

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as