Meny

Språklig kompetanse

Kommunikasjon- og språkkompetanse er avgjørende både for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtiden.

Språklig kompetanse er en grunnleggende og viktig kompetanse som blant annet bidrar til barnets identitetsdannelse. Gjennom lytting, samtale, høytlesing, fortelling, fabulering, leking med lyd, rim og rytme, og lekeskriving utvikler barnet en mangfoldig kompetanse. 

I Båstadmyra barnehage gir vi barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

< TILBAKE

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as