Gå til innholdet
Meny

Språklig kompetanse

Kommunikasjon- og språkkompetanse er avgjørende både for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtiden.

Språklig kompetanse er en grunnleggende og viktig kompetanse som blant annet bidrar til barnets identitetsdannelse. Gjennom lytting, samtale, høytlesing, fortelling, fabulering, leking med lyd, rim og rytme, og lekeskriving utvikler barnet en mangfoldig kompetanse. 

I Båstadmyra barnehage gir vi barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

< TILBAKE

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as