Meny

Observasjoner

Observere betyr å iaktta det som skjer på en særlig oppmerksom måte. For å kunne hjelpe og støtte barna til en best mulig utvikling, bruker vi ulike observasjonsmetoder avhengig av situasjon og hva vi ønsker å observere. Selve observasjonene gjennomføres i hverdagsaktiviteter og lek. 

Som del av det systematiske språkarbeidet bruker vi TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) på alle barna. Gjennom TRAS får vi en oversikt over barnets språklige ferdigheter og hvordan vi eventuelt kan støtte barnet utvikling litt ekstra.

Vi bruker også observasjonsverktøyet ALLE MED. ALLE MED benyttes for å observere den sosiale mestringen hos barnet, og dekker seks utviklingsområder; språk, lek, sosioemosjonelt, sansing/motorikk, hverdagsaktiviteter og trivsel. 

Barnesamtaler bruker vi blant annet for å snakke med barna om vennskap og vennskapsrelasjoner. 

Det er viktig å nevne at ingen av observasjonsmetodene er tester hvor det forventes et bestemt svar eller en bestemt respons, men arbeidsverktøy som gir personalet mulighet til å se barnets utviklingstrekk og hvordan barnet kan støttes og hjelpes i sin utvikling. 

 

 

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Kasia Majkowska
styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen
annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 949 84 945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as