Meny

Tverrfaglig innsatsteam og samarbeidsmøte (TFI) i Asker kommune

Asker kommune har et lavterskeltilbud, kalt TFI. Her kan foreldre som er bekymret for barnet sitt, og har behov for drøfting, råd og veiledning delta i et tverrfaglig samarbeidsmøte. Målet er tidlig og rask hjelp, og det trenger ikke være store bekymringer for å ta kontakt. Tanken er at man skal prøve å løse små utfordringer før de blir større. Se mer informasjon på Asker kommune sine sider.

Tverfaglig innsatsteam

Vi samarbeider også jevnlig med andre instanser i kommunen, som helsestasjonen, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), logoped, spesialpedagog, fysio- og ergoterapitjenesten og barneverntjenesten.

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as