Gå til innholdet
Meny

Tverrfaglig innsatsteam og samarbeidsmøte (TFI) i Asker kommune

Asker kommune har et lavterskeltilbud, kalt TFI. Her kan foreldre som er bekymret for barnet sitt, og har behov for drøfting, råd og veiledning delta i et tverrfaglig samarbeidsmøte. Målet er tidlig og rask hjelp, og det trenger ikke være store bekymringer for å ta kontakt. Tanken er at man skal prøve å løse små utfordringer før de blir større. Se mer informasjon på Asker kommune sine sider.

Tverfaglig innsatsteam

Vi samarbeider også jevnlig med andre instanser i kommunen, som helsestasjonen, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), logoped, spesialpedagog, fysio- og ergoterapitjenesten og barneverntjenesten.

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as