Gå til innholdet
Meny

Vår visjon:

Barn i lek

"Lekende barn blant lekne voksne"

Visjonen forteller hva som er viktig for oss i hverdagen. Vi har tilstedeværende, lekne og støttende voksne, som har stor betydning for barnas lek.

Omsorg, lek og læring må sees i sammenheng med hverandre. Lek er en stor og viktig del av barnets hverdag. Gjennom en lekende måte å delta i verden på lærer barnet.

Leken kjennetegnes ofte av glede og kreativitetet. Barnet skaper sin egen verden, tar rollen som en annen, eller lærere mer om å være der det er i livet, akkurat nå. Når barn leker oppstår det som oftest vennskap, og barnet lærer dermed å omgås andre mennesker. 

Leken har først og fremst en verdi i seg selv - å leke er gøy! Lek og vennskap er kanskje en av de viktigste ingrediensene i en god barndom, og vi prioriterer derfor leken høyt i Båstadmyra barnehage.

< TILBAKE

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as