Meny

Vår visjon:

Barn i lek

"Lekende barn blant lekne voksne"

Visjonen forteller hva som er viktig for oss i hverdagen. Vi har tilstedeværende, lekne og støttende voksne, som har stor betydning for barnas lek.

Omsorg, lek og læring må sees i sammenheng med hverandre. Lek er en stor og viktig del av barnets hverdag. Gjennom en lekende måte å delta i verden på lærer barnet.

Leken kjennetegnes ofte av glede og kreativitetet. Barnet skaper sin egen verden, tar rollen som en annen, eller lærere mer om å være der det er i livet, akkurat nå. Når barn leker oppstår det som oftest vennskap, og barnet lærer dermed å omgås andre mennesker. 

Leken har først og fremst en verdi i seg selv - å leke er gøy! Lek og vennskap er kanskje en av de viktigste ingrediensene i en god barndom, og vi prioriterer derfor leken høyt i Båstadmyra barnehage.

< TILBAKE

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

E-post

Daglig leder Hilde S. Bakketun  styrer@bastadmyra.no

Mellomleder Annette N. Johansen annette.n.johansen@bastadmyra.no

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
Askeladden 940 51 589
Veslefrikk 940 51 654
Rødhette 940 51 592
Tommeliten  940 51 593
Rødhette utegruppe 955 53 306
Tommeliten utegruppe 940 51 593
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as